Ghana
 
Projecten:
 
- Gezondheidskliniek
   Danyame
 
- Waterput Danyame
 
- Bibliotheek Danyame
 
- Ghana dagboek
  (reisverslag 2004)
 
- Elektriciteitspalen
  Danyame
 
- maismolen
 
- senior high school
   berekum
 
- vastenaktie
 
-Verslag Vastenaktie

GHANA IN KORT BESTEK

 

VOLKEN

Meer dan 100 verschillende volken bewonen het land. Met ongeveer 44% vormen de Alkan , Waarvan ondermeer de Ashanti en Fanti deel uitmaken, de grootste groep . De Ewe (13%) wonen aan de oostgrens met Togo. In het steppe-achtige noorden wonen de Mole-Dragbane volken (16%) die van oorsprong veehouders zijn.

 

 

GODSDIENST

Ongeveer 30 a 40% van de Ghanezen belijdt een traditionele Afrikaanse godsdienst, Een zelde percentage is christen, waarvan 15% katholiek. Er zijn vele getuigenis-kerken, die een grote bloei en verscheidenheid kennen. Verder is er een moslim-minderheid van 15% die vooral in het noorden woont.

 

 

 

ONDERWIJS

80% van de kinderen volgt basisonderwijs, 40% middelbaar en 3% universitair onderwijs. Toch was in 1985 nog de helft van de bevolking boven de 15 jaar analfabeet.

 

GEZONDHEIDSZORG

De zorg is op de westerse leest geschoeid en vooral geconcentreerd in de steden. Ook de traditionele geneeskunst is nog belangrijk. Er wordt nu een nationaal stelsel van ziektenkostenverzekering ingevoerd. 170 per duizend kinderen sterven voor hun vijfde levensjaar.

 

 

          

 

Copyright Stichting Kaskazini