Ghana
 
Projecten:
 
- Gezondheidskliniek
   Danyame
 
- Waterput Danyame
 
- Bibliotheek Danyame
 
- Ghana dagboek
  (reisverslag 2004)
 
- Elektriciteitspalen
  Danyame
 
- maismolen
 
- vastenaktie
 
-Verslag Vastenaktie
Gezondheidskliniek Danyame
 
Nadat in 2000  Pater Piet Leliveld was overleden zochten we een nieuw doel en vonden dat in het dorp Danyame.

September 2001

 

Danyame is een dorpje in Ghana (Afrika), gelegen in het Dormaa District, slechts enkele kilometers van de grens met Ivoorkust. Sinds de jaren 80 stond daar een eenvoudige gezondheidspost, met als staf een verpleegster/vroedvrouw en enkele ziekenverzorgsters. Na verloop van tijd bleek het kliniekje te klein vanwege de grotere toestroom van patiŽnten, o.a. vanuit het buurland Ivoorkust.

 

Joke de Graaf, in 1972 afgestudeerd als kinderarts, heeft bijna 25 jaar in Afrika gewerkt, waarvan het grootste gedeelte in Ghana. Zij was destijds in het Dormaa District als Medisch Hoofd benoemd en werd door de bevolking van het dorpje Danyame benaderd met het verzoek te helpen met de bouw van een grotere kliniek. Na overleg werd besloten om in afwachting van een sponsor alvast zelf de fundamenten van het nieuwe gebouw te leggen en uit eigen zak te betalen. Dat werd een langzaam proces want de mensen van het dorp zijn straatarm.

 

In 1991 kreeg dr. Joke de Graaf bezoek van Cor en Bout Mud. Cor zat in die tijd in het bestuur van de HaŽlla Stichting, een stichting die kleine projecten in binnen- en buitenland financieel ondersteunt. Het project Danyame bleek een schot in de roos. De HaŽlla Stichting schonk f 25.000, - en de Europese Unie was daarna bereid om het resterende bedrag van f 60.000, - bij te dragen. Het geld voor de kliniek was dus rond en de bouw kon verdergaan.

 

In 1997 waren Cor en Bout Mud opnieuw de gasten van Joke de Graaf, die inmiddels vanaf 1992 in een ander district werkzaam was. Natuurlijk werd Danyame bezocht. Het werd een fantastisch volksfeest, met als hoogtepunt een rondleiding door het nieuwe gezondheidscentrum. Naast alle uitingen van dankbaarheid werd er tevens gevraagd of  Cor en Bout  zich blijvend zouden willen inzetten voor de verdere ontwikkeling van het dorp. Bijvoorbeeld om te beginnen door fondsen in het buitenland te werven voor het beter kunnen functioneren van de nieuwe kliniek.

 

Het eerste dringende probleem was de afwezigheid van elektriciteit, dus men vroeg om geld voor een generator. De Stichting KOOK uit Alkmaar heeft dit project geaccepteerd ( kosten f 15.000, -) en de generator werd in Accra gekocht.

 

Vervolgens moest er een sponsor gevonden worden voor de bedrading, de lampen en een stenen huisje voor de generator. Het ging om een bedrag van f 5000, -. Dit bedrag is geschonken door de Stichting Project Afrika uit Noorden. Tevens heeft de Stichting Project Afrika zich bereid verklaard om verdere hulp te bieden bij de inrichting en het optimaal kunnen gebruiken van het nieuwe gebouw. Joke de Graaf was onlangs in Danyame om dit aan de mensen te vertellen. Ze zijn enorm  dankbaar en blij met deze hulp uit Noorden !!!  Een plezierige bijkomstigheid is, dat in hetzelfde district een Nederlandse verpleegster werkzaam is, haar naam is Gerdie  Osei-van Noort. Zij heeft beloofd om als tussenpersoon het dorp te begeleiden. 

 

Van 23 tot en met 25 november 2001 organiseerde Stichting Project Afrika een expositie over het nieuwe project in Ghana: de inrichting van een gezondheidscentrum in het dorp Danyame. Verpleegster en vroedvrouw Gerdie Osei-van Noort werkt al ruim 25 jaar in Ghana en houdt als tussenpersoon voor de Stichting Project Afrika de vorderingen in de kliniek bij. Zij was tijdens de expositie aanwezig om over haar werkzaamheden te vertellen en vragen te beantwoorden.

 

De expositie werd feestelijk geopend door een afgevaardigde van de Ghanese ambassade, Dhr. Samuel Kofi Dadey. Een gezicht heeft het gekregen in de persoon Gerdy Osei van Noort, welke de gehele expositie aanwezig was. Zij beantwoordde als gastvrouw alle vragen over Ghana, Danyame en het ziekenhuis aldaar.

  

( stukje Gerdy nieuwsbrief februari/maart 2002 )

 

Beste leden van Stichting Project Afrika en beste Noordenaren,

 

Eind December konden we eindelijk weer terugkeren naar Ghana en we hebben een goede reis gehad en zijn met volle energie aan het werk gegaan.

Al gauw ben ik in Danyame geweest en heb daar een korte vergadering met de chief, wat oudsten en een aantal leden van het gezondheidscommitee gehad en hem verteld over Noorden en de verschillende afspraken die we gemaakt hebben. De chief wilde echter dat er een grote vergadering bijeen geroepen zou worden en deze is inmiddels gehouden op 29 januari. De opkomst was heel goed ook de verschillende kerken waren vertegenwoordigd, met de vrouwengroepen die tegelijkertijd als koor optraden .

Ook was er een nieuwe verpleegkundige aangesteld door het ministerie van gezondheid. Een man, Osman Mohammed, wat wel wat consequensies zal hebben voor de zwangere vrouwen en de bevallingen in de kliniek. Wel lijkt Osman erg actief en prettig om mee samen te werken.

Na het uitwisselen van alle groepen werd er al meteen gezegd dat het waterprobleem de eerste grote behoefte is. Ik heb geinformeerd naar het slaan van een waterput 

en de kosten bedragen 34 miljoen = c.a. Ä 4917,--. Verder is de bedrading nog niet helemaal afgemaakt en hebben de gebouwen aardig wat renovatie nodig. Hiervoor zal een begroting gemaakt worden.

Met de verpleger zal ik proberen om een 3-jarenplan in elkaar te zetten. Wij maken het goed, erg druk want al het werk van vorig jaar is blijven liggen en aan het begin van een nieuw jaar is er altijd wat te doen zoals jaarraporten,budgetten e.d. met heel veel hartelijke groeten ,ook van Mozes ,

 

klik hier Waterput Danyame 

 

 

 

 

 

Copyright © Stichting Kaskazini